СОРТИРАЙ КАРТИНКИТЕ - задачи, с които детето ще открива логическа зависимост между картинки и успоредно с това ще упражнява финните движения с пръстчетата, докато изрязва картинките :) 

 

ЦЕЛ: Детето да открие точното място на всяка една от картинките.

 

 СЪВЕТВА:  Детето внимателно да изреже картинките по пунктура и да започне с един от общите признаци - цвят, брой...

 СЪВЕТВА: Детето да оцветява картинките, които са само с цветен контур.

Сортирай картинките