МАГИЧЕСКИ КВАДРАТ

МАГИЧЕСКИ КВАДРАТ е квадратна таблица, попълнена с числа, сборът на които във всяка колонка, всеки ред и всеки диагонал е един и същ.

Сборът наричаме  - магическо число. 

            

ЗАПОМНИ: За да направим един квадрат магически, първо трябва да открием МАГИЧЕСКОТО ЧИСЛО :)

ВАЖНО: Започни от реда, колоната или дигонала, в който са попълнени всички числа и пресметни МАГИЧЕСКОТО ЧИСЛО.