жокер

Жокер

Постави се на мястото на детето, какво правиш първо в банята, а след това?

Скрий жокер

Кое след кое следва ? Подреди картинките.

Опит № 1
Точки за верен отговор: 10