Вики нанизва огърлица за празника на мама. 

Помогни ѝ да продължи като запазиш същата последователност.

Избери верния отговор.

Опит № 1
Точки за верен отговор: 10