жокер

Жокер

Следвай цветовете на вагоните:)

Скрий жокер

Подреди картинката.

Опит № 1
Точки за верен отговор: 10