жокер

Жокер

Внимавай за отличаващи елементи. 

Скрий жокер

Отбележи всяка сянка на кое куче е.
Под всяка сянка запиши номера на кучето, на което е ( само число, например: 5)

Опит № 1
Точки за верен отговор: 10