жокер

Жокер

Оглеждай се за характерни елементи.

Скрий жокер

Подреди сенките на приказните магазинчета.

Размести сенките.

Опит № 1
Точки за верен отговор: 10