КОЕ Е ИЗЛИШНО

 

Нека разгледаме следните картинки. Една от тях се различава от останалите. Сещаш ли се коя е?

За да открием верния отговор е необходимо да намерим признак, който е общ само за три от картинките.

 

 Кой е общия признак?

 

Нека разсъждаваме малко:

 - И четирите картинки не са на предмети, а на живи същества. Следователно признак : одушевено - неодушевено не можем да използваме.

 - Признак цвят, също не ни помага, тъй като всичките са различни цветове.

 - Признаци като форма и размер също не ни вършат работа...

Да ги разгледаме по-подробно: пеликанът, щраусът и пингвинът са птици ( макар, че не всичките летят ), имат пера и криле, два крака и снасят яйца и така се размножават. Еленът е бозайник, има козина и четири крака  . Това е и излишната картинка :) 

 

ЗАПОМНИ: Излишната картинка е тази, която не отговаря ( не притежава )  признак общ за останалите. 

 

СЪВЕТ: Внимателно разглеждай дадените картинки и търси общи признаци. Ето и някои идеи:

за предмети: форма, размер, цвят, за какво го използваме, от какво е направено ...

за храна: какъв тип е ( месо, млечен продукт, плод, зеленчук, ядки ), как е приготвено, какъв вкус има ( солено или сладко ) ...

за животни: къде живеят, с какво се хранят, как се размножават, какъв тип са : насекоми, птици, бозайници, влечуги ...

 

 Изброй 5 признака на растенията!