ДЕТЕКТИВСКИ ЗАДАЧИ

 

Лара, Борис и Виктор отишли да се почерпят в сладкарница. Купили си  торта, мелба, кексче - по едно за всеки от тях. Борис не трябва да яде студено, че го боли гърлото, десертът на Виктор няма черешка. Кой с какво се е почерпил? 

Най - лесно тези задачи се решват с табличка от вида: 

 
Лара      
Борис      
Виктор      

Сега четем последователно задачата и попълваме в таблицата.

Борис не трябва да яде студено, че го боли гърлото - следователно не си е купил мелба ( записваме - в табличката)

 
Лара      
Борис   -  
Виктор      

десертът на Виктор няма черешка : поставяме - на тортата и мелбата ( защото имат черешка) и следователно Виктор е ял кексче ( отбелязваме с +  кексчето на Виктор и с - за  останалите деца )

 
Лара     -
Борис   - -
Виктор - - +

 

Сега се вижда, че за Лара остава да е мелбата и за Борис тортата. Таблицата ни изглежда така:

 
Лара - + -
Борис + - -
Виктор - - +

 

Ето и кой с какво се е почерпил: Виктор с кексче, Борис с торта и Лара с мелба.