жокер

Жокер

Мислено прехвърли картинките от едното табло на другото табло.

Скрий жокер

Какво табло ще получи Мария, ако обедини картинките от двете табла, като запази местоположението им?

Избери верния отговор.

Опит № 1
Точки за верен отговор: 10