жокер

Жокер

Започни с единия вид и брой последователно, а не хаотично :).

Скрий жокер

Напиши по колко рибки има от всеки цвят.Напиши верния отговор за всеки цвят ( само число, например: 5).

Опит № 1
Точки за верен отговор: 10