жокер

Жокер

Внимавай за отличаващи се елементи.

Скрий жокер

Открий двата еднакви силуета на щраус.

Избери верните отговори.

Опит № 1
Точки за верен отговор: 10