жокер

Жокер

Търси открояващи се елементи във всяка картинка.

Скрий жокер

Определи мястото на всеки един от елементите.

Напиши верния отговор под всяка картинка ( първо буквата и след това цифрата, без интервал, например: Б4)

Опит № 1
Точки за верен отговор: 10