жокер

Жокер

В отдясно или отляво е на Б?

Скрий жокер

На кое кубче буквите са разположени по същия начин като на образеца?

Напиши верния отговор ( само число, например: 5)

Опит № 1
Точки за верен отговор: 10