жокер

Жокер

Огледай контура на фигурите и го сравни с листа.

Скрий жокер

Коя от фигурите Борис е изрязал от листа?

Напиши верния отговор ( само число, например: 5)

Опит № 1
Точки за верен отговор: 10