жокер

Жокер

Припомни си последователността на дните от седмицата.

Скрий жокер

Ако днес е вторник, кой ден от седмицата е бил вчера?

Избери верния отговор.

Опит № 1
Точки за верен отговор: 10