ЧАСОВНИК

    Колко е часът според часовника на Вибо?

    Знаеш ли коя стрелка какво ни показва?

 

Часовниците имат три основни стрелки, всяка една от тях показва съответно: часове, минути и секунди.

ЗАПОМНИ: Най-късата стрелка показва колко е часа. Тя се движи най-бавно.

                    Следващата по дължина стрелка показва минутите и тя е по-бърза от тази на часа.

                    Най-дългата, тънка и бърза стрелка ( обикновено е в различен цвят) показва секундите.

ЗАПОМНИ: На повечето циферблати на часовниците са изобразени само числата за часовете, за минутите има малки линийки или точки. Трябва мислено да си представим числата на минутите.

Когато стрелката е на 12 - минутите са   0;

                                           1 - минутите са   5;

                                           2 - минутите са 10;

                                           3 - минутите са 15;

                                           4 - минутите са 20;

                                           5 - минутите са 25;

                                           6 - минутите са 30 или половин час ( четири часа и половина)

                                           7 - минутите са 35;

                                           8 - минутите са 40;

                                           9 - минутите са 45;

                                         10 - минутите са 50;

                                         11 - минутите са 55;