КАНТАР

 

Кантар ( везна ) - уред, който служи за определяне на теглото на предмети. 

Ето и как изглежда: 

 

     Има два съда, в които се поставя стоката и теглилките - наричат се блюда.

 

 

ВАЖНО: Когато предметите са с равно тегло , двете блюда са на еднаква височина, а кантарът е в равновесие.

Това означава, че стоката отляво ( гроздето ) тежи колкото стоката или теглилките отдясно ( в случая 2кг. )

 

 Кое е по-тежко гроздето или бананите?

ВАЖНО: Ако кантарът не е в равновесие -  по-тежък е предметът, който е на по-ниско.

 

ВАЖНО: В нашите задачи еднаквите предмети, плодове, фигури ... приемаме, че имат еднакво тегло. 

В реалния живот трудно ще откриеш две ябълки или два ореха, които да са с равно тегло.