На коя картинка хамбургерът е по-лек от картофките?

Отбележи верния отговор.

Опит № 1
Точки за верен отговор: 10