ПАРИЧНИ ЗНАЦИ

Парите са измислени още в далечни времена като средство за размяна. Така и днес ако искаме да си купим нещо / играчка, книга или лакомство :) / или да получим някаква услуга / да отидем на кино, да се подстрижем / то ще трябва да заплатим определена сума.

Всяка държава си има собствени парични знаци или пари.

 

  Как се нарича валутата в България?

В България парите са:

левове:                

стотинки:                

 

ЗАПОМНИ: Книжните пари наричаме БАНКНОТИ, а металните - МОНЕТИ 

 

ВАЖНО: 1лев = 100 стотинки

 

ЗАПОМНИ: Цената на всяка стока е изписана на етикет. На етикета левовете са отделени от стотинките със запетайка. От ляво на запетайката са левовете, а от дясно стотинките.

  Каква е цената, показана на този етикет?  

                                                                                                    ( 4 лева и 20 стотинки)

   Как се наричат парите, които ни връщат в магазина?