Помогни на да открие всички стотинки.

Опит № 1
Точки за верен отговор: 10