жокер

Жокер

Първо сравни левовете, а след това и стотинките където е необходимо.

Скрий жокер

Помогни да се подредят касетките с плодове и зеленчуци.

Трябва цените да са във възходящ ред, като започнеш от най-евтиното.

Опит № 1
Точки за верен отговор: 10