има от всички монети по един брой.

С кои монети може точно да си плати десерта?

Опит № 1
Точки за верен отговор: 10