Защо SMARTVIBO?

Логическото мислене е в основата на все повече професии в съвременния живот.

Математиката и програмирането са едни от най-търсените специалности на днешните гимназисти.

Решаване на различни логически задачи
Нестандартно мислене
Анализиране на дадената информация
Откриване на решения

SmartVibo си поставя за цел да развие в детето логическото мислене, да го научи да разсъждава и открива решения още от предучилищна възраст.

SmartVibo съдържа различни по вид и сложност логически и математически задачи, поднесени по един различен интерактивен начин, достъпен за всяко съвременно дете обичащо технологиите.

Предучилищна подготовка
Постъпване в училище
Начален курс на обучение     1 - 4 клас
Състезателна подготовка

SmartVibo е подходящ не само за деца с проявен интерес към математиката, но и за деца, на които им предстоят приемни изпити, IQ тестове или математически състезания.

SmartVibo е платформа подходяща за деца от 5 до 12 - годишна възраст.

Курсът е разработен в десет основни категории и три нива на трудност.

Така всяко дете независимо от своята възраст ще открие задачи отговарящи на неговото ниво на подготовка и постепенно ще надгражда знанията и уменията си.

Технологиите са неизменна част от нашето ежедневие, затова е важно всяко дете да е приятел с компютъра.

Курсът SmartVibo и тестовете ще помогнат на детето това приятелство да е изпълнено с предизвикателства и забава.

Времето прекарано пред компютъра обаче трябва да е контролирано и за това предлагаме работни листи, с които детето да се занимава без да напряга зрението си. Задачите за печат са разработени в различни категории и нива на трудност.

Те ще помогнат и за подобряване наблюдателността, концентрацията и фината моторика на детето.

SmartVibo с компютър
Курс

програма за получаване и надграждане на нови знания с логическа насоченост

Тестове

платформа за проверка на знанията със състезателен характер

SmartVibo с молив
Задачи за печат

разнообразни забавни задачи за развитие на фина моторика и логическо мислене

Генератор на задачи

всеки път различни математически задачи за точното ниво на подготовка на детето

Ние сме наясно колко е важно за едно дете да бъде поощрявано и мотивирано.

За това всяка една стъпка със SmartVibo е съпроводена с изненада!

Правилно решена задача от първи опит се възнаграждава с 10 точки, от втори опит с 8 точки, а третия опит носи - 4 точки. Със събраните точки детето участва в класиране заедно с всички участници.
 
На различните нива на курса детето печели и значки - за определен брой верни отговори, за постигнат прогрес в курса или при достигане на бонус точки.
 
Успешното завършване на категория е съпроводено с получаване на сертификат.
 
Всички постигнати постижения се съхраняват в личната страница на детето.
 
Как да се занимавате, ние препоръчваме:
Нека детето започне да решава задачи когато има достатъчно време и спокойна среда.
 
Детето внимателно да изучи теорията, с която започва всяка категория, ​да разбере дадените примери и чак тогава да пристъпи към решаване на задачите.
 
Важно е детето напълно да е разбрало условието на задачата, да е разгледало приложените картинки, таблици или схеми. Само в случай на нужда да прибегне до "жокер"
 
Преди да даде отговор, нека детето провери всички дадени отговори. Много задачи имат повече от един верен отговор. Целта е детето да разгледа всички възможности, а не да отговори механично.
 
Задачите да се изпълняват последователно във всяка категория. Те са подредени по теми и сложност.
 
Задължително се започва от начално ниво, независимо от възрастта и подготовката на детето.
 
Детето да се запознае с дадените решения ( на по-сложните задачи). Там може да открие и друго по-рационално, интересно или визуализирано решение.
 
Не се препоръчва детето да се занимава само с една категория от началото до края. По-добре е да сменя типовете задачи, така няма да загуби интерес.
 
За най-добри резултати е необходимо детето да се занимава редовно. Най-ефективният формат е 15-20 минути на ден, 2-3 пъти седмично.
 
При необходимост детето да прави почивки. Важно е през цялото време на занятието то да е съсредоточено и с желание да се занимава. Важно е качеството, а не количеството на решените задачи :)
 
Помагайте на детето при разучаване на теорията и при решаване на задачите само ако видите, че то се затруднява. Нека да свикне да работи самостоятелно, да открива причинно - следствените връзки и да намира решенията.
 
Полезно е редовно детето да се връща към вече решените задачи и да проверява своите знания. Особено е важно за задачите, които то е решило от втори или трети опит. Пет минути преди всяко занятие за преговор са напълно достатъчни.