ПОПЪЛНИ КРЪСТОСЛОВИЦАТА - колекция от математически кръстословици, които развиват наблюдателността и логическата последователност.

ЦЕЛ: Детето да попълни кръстословицата с дадените числа. Трябва да открие точното място на всяко едно от числата, като го засече по вертикала и хоризонтала.

 

 СЪВЕТВА:  Ако не е дадено начално число, то детето да започне с числата, от които има най-малко - обикновено това са по-големите числа (десетцифрени, деветцифрени...)

 СЪВЕТВА:  Детето да попълва числото само ако се е уверило, че е единственото, което може да е там. 

 СЪВЕТВА:  Детето да зачертава числото, след като го е попълнило в таблицата.

 

 Ние от SmartVibo Ви призоваваме да използвате рециклирана хартия и двустранен печат. 

 Разпечатвайте само това, което е желано от детето. Нека бъдещето на децата ни е обща мисия!

 

Категории

Попълни кръстословицата