СЪЕДИНИ ТОЧКИТЕ са много увлекателни логически пъзели. 

В отделните категории ще откриете пъзели с различна трудност.

Нека детето започне с най-малките и постепенно да надгражда, така няма да загуби интерес ако се затрудни още в началото :) 

 

ЦЕЛ: Да се съединят центровете на даденните кръгове (черни и бели) във верига, като се спазват следните правила:

      

  - центърът на черен кръг трябва да е връх на прав ъгъл, а веригата трябва да минава направо през следващата и предишната точка;

 

    

  - през центърът на бял кръг трябва да минава права линия. Всеки бял кръг трябва да е в непосредствена близост до най-малко един прав ъгъл ( веригата трябва да завие в предишната, в следващата или и в двете точки).

 

 

  ВАЖНО: Линията във веригата не трябва да се пресича. Не е задължително веригата да мине през всички точки :)

 СЪВЕТВА:  Първо да се отбележи как ще минава линията през отделните кръгове и след това да се съедини във верига :)

 

 Ние от SmartVibo Ви призоваваме да използвате рециклирана хартия и двустранен печат. 

 Разпечатвайте само това, което е желано от детето. Нека бъдещето на децата ни е обща мисия!

 

Категории

Съедини точките