ЦЕЛ: Детето точно да възпроизведе картинката от образеца върху работното поле.

Всяко цветно кръгче трябва да запази своите координати :)

Цветни картинки