ЦЕЛ: Детето да открие мястото на всяко цветно кръгче и да го оцвети. При правилна работа ще получи картинката от образеца.

 СЪВЕТВА:  След като открие мястото на цветно кръгче, да запълва правоъгълничето с координатите му. ( така ще е сигурно докъде е стигнало и няма да има пропуски)

Картинки