ЦЕЛ: Детето да открие мястото на всяка точка по нейните координати. Да съедини точките, за да получи картинка. Със стрелка е отбелязана групата точки, които се обединяват ( съединяват) в един обект.

ВАЖНО: Всяка точка се определя от координати х и y. Първото число показва местоположението по Х, а второто по Y.

       пример за точка с координати (4,2)           

 СЪВЕТВА:  След като открие мястото на дадена точка да задрасква координатите ѝ. ( така ще е сигурно докъде е стигнало и няма да има пропуски)

Координатна система