ПРЕБРОЙ ФИГУРИТЕ - задачи не само за броене, но за запознаване и различаване на основните геометрични фигури, задачи за наблюдателност и съобразителност.

ЦЕЛ: Детето да открие колко броя има от съответната фигура в основната картинка и да ги запише .

 

 СЪВЕТВА:  Детето да внимава с преплетените фигури - дали не образуват нова фигура. Всяка от фигурите трябва да е с еднакви по цвят страни.

пример:

  - три триъгълника                                - триъгълник и квадрат

 

Преброй фигурите