СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ ДО 10 - в тази категория детето не само ще затвърди уменията

си за събиране и изваждане до 10, но и трябва да открие последователността за извършване 

на действията.

 

Работният лист съдържа различни по вид задачи. Ето и някои от тях:

 При "къщичката", сборът на числата от всеки етаж трябва да е равен на числото от покрива.

Ако не е дадено числото на покрива, трябва да се пресметне от някой от етажите :)

Всяка къщичка е от три етажа т.е. три сбора трябва да разгадае детето.

 

   

    При числовия кръг, се събират числата от външния и средния сектор, за да се получи числото от централното кръгче.

    На картинката е отбелязан един такъв сбор. Във всеки числов кръг има пет сбора за решаване.

 

 

Числото във всяка елипса е равно на сборът на числата от съответната страна на триъгълника.

 

 

 

При числовата пирамида сборът на числата от всеки две съседни кутийки е равен на числото от кутийката над тях.

 

Събиране и изваждане до 10