СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ ДО 20 - в тази категория детето не само ще затвърди уменията

си за събиране и изваждане до 20, но и трябва да открие последователността за извършване 

на действията.

 

Работният лист съдържа различни по вид задачи. Ето и някои от тях:

 При "къщичката", сборът на числата от всеки етаж трябва да е равен на числото от покрива.

Ако не е дадено числото на покрива, трябва да се пресметне от някой от етажите :)

Всяка къщичка е от три етажа т.е. три сбора трябва да разгадае детето.

 

   

    При числовaта верижка действията се извършват в посоката показана от стрелките.

   Овалите показват какво действие да се извърши, а в правоъгълниците се зависва получения резултат.

 

Детето трябва да запиши колко часà показва часовникът.

Най-добре да запише часà сутрин и следобед ( вечер) - 4:45 и 16:45.

 

 

 

При числовата пирамида сборът на числата от всеки две съседни кутийки е равен на числото от кутийката над тях.

Събиране и изваждане до 20