МАТЕМАТИЧЕСКИ ВЕРИЖКИ - последователност от математически действия, при които краят на един пример е начало на следващия.

Математическите верижки са задачи, които освен основните математически действия развиват наблюдателността и логическото мислене на детето.

Математическите верижки са:

- отворени , с начало и край            и затворени      

ВАЖНО: Стрелката показва посоката на извършване на действието.

  

 

Математически верижки