ЦЕЛ: Детето да възпроизведе дадения модел или симетрично да довърши картинката. 

СЪВЕТВА: С ръчичката, с която детето не пише да си посочва на модела докъде е стигнало.

Рисувай в мрежа