ЦЕЛ: Детето да довърши редичката ( следвайки образеца ), да допълни симетрично фигурата или да възпроизведе дадения модел.

СЪВЕТВА: С ръчичката, с която детето не пише да си посочва от модела докъде е стигнало.

Мрежа от точки