ЦЕЛ: Детето да довърши картинката симетрично на дадената половина и да я оцвети, следвайки образеца.

ВАЖНО: Квадратната мрежа помага за определяне местоположението на контура.

СЪВЕТВА: Първо детето да отбележи с молив по-характерните точки ( вдлъбнати или изпъкнати места), след което да ги свържи

                                                

Дорисувай